ÚvodKdo jsmeAktuality

Proběhl ISO recertifikační audit 2017

V posledním týdnu měsíce května a prvním týdnu června jsme při recertifikaci obhájili certifikáty kvality u norem:

Náš systém kvality je integrovaný, tj. propojuje různé prvky norem podle potřeb jednotlivých procesů. To nám také zjednodušuje dokumentaci i orientaci. Systém zahrnuje činnosti, které zajišťujeme při realizaci služeb pro své zákazníky:

Systém řízení kvality je aplikován na celou společnost ČD-IS, na informační aktiva ČD-IS v serverových farmách a hlavním pracovišti v Křižíkově 86, Praha 8. Podpůrné služby, které jsou zabezpečovány od dalších společností ze Skupiny ČD (např. účetnictví, personalistika apod.), jsou řízeny na základě smluvního vztahu a podle procesů ČD-IS, za kvalitu služeb odpovídá pověřená osoba a ČD-IS ověřuje kvalitu zákaznickým auditem.