ÚvodKdo jsmeCertifikáty

Certifikáty a ocenění

Díky vysoké odbornosti, znalosti oboru podnikání a také potřeb našich zákazníků dokážeme plnit i ta nejvyšší očekávání.

ČSN ISO 9001 - Systém managementu kvality

ČSN ISO EN 14001 - Systém environmentálního managementu

ČSN ISO EN 45001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci organizace

ČSN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací

ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb

ČSN ISO 50001 - Systém energetického managementu organizace

Customer Center of Expertise SAP

Microsoft Partner Network

ITIL
Vybraní pracovníci jednotlivých Odborů společnosti CD-IS, a.s. jsou nositeli certifikace v oblasti řízení služeb informačních technologií - ITIL Foundantions Certified.

NBU
Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. je nositelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č. 412/2005 Sb, že společnost splňuje veškeré podmínky do stupně utajení „DŮVĚRNÉ" pro seznamování se s utajovanými informacemi a jejich vytváření a „TAJNÉ" pro seznamování se s utajovanými informacem.

Společnost ČD Informační Systémy, a.s. je nositelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č. 412/2005 Sb, že společnost splňuje veškeré podmínky do stupně utajení „DŮVĚRNÉ" pro seznamování se s utajovanými informacemi a jejich vytváření

Společnost ČD Informační Systémy, a.s. je nositelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č. 412/2005 Sb, že společnost splňuje veškeré podmínky do stupně utajení „TAJNÉ" pro seznamování se s utajovanými informacemi