Kdo jsme

Co umíme, co nabízíme
a čím se zabýváme

Zaměřujeme se na poskytování ICT služeb v oblasti dopravy a logistiky, mezi které patří vývoj a provoz aplikací, služby systémové integrace, ERP systémů, podpora a servis výpočetní techniky. Převážnou část portfolia tvoří služby poskytované společnostem ze Skupiny České dráhy.

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s. vznikla roku 2011 a posléze se rozrostla o dvě dceřiné společnosti. V roce 2016
se ČD – IS, a.s. stala 100% majitelem společnosti ODP Software, s.r.o. a roku 2017 k této dceřiné společnosti přibyla ještě společnost CHAPS spol. s.r.o., jejíž součástí jsou společnosti CSAD SVT Praha s.r.o. a firma INPROP, s.r.o působící na slovenském trhu. Těmito akvizicemi se společnost ČD-IS rozrostla nejen personálně, ale především z pohledu služeb poskytovaných zákazníkům. Aktuální portfolio společnosti tak pokrývá komplexní zajištění IT služeb v oblasti dopravy, přepravy a logistiky.

Co umíme, co nabízíme a čím se zabýváme

Vývoj

 • Umíme to nejen v JAVA, .NET, ORACLE a SAP.
 • Rozlouskneme problémy v databázích a v serverových, webových nebo mobilních aplikacích.
 • Umíme orchestrovat desítky systémů a technologií přes service bus.
 • V našich Big Data se můžete zanořit hodně hluboko, ale neztratíte se.
 • Řídíme dokumenty, i přesto, že je to často hodně složité.
 • Jsme tým, ale dáváme prostor individuálním ambicím.
 • Umíme analyzovat a modelovat nejsložitější podnikové procesy.
 • Co děláme, to nás baví.

Provoz

 • Provozujeme systémy a aplikace, které podporují osobní přepravu cestujících ČD - jde o smysluplnou činnost, která je vidět na spokojenosti cestujících
 • Jedná se například o aplikace pro prodej jízdenek, rezervace místa ve vlaku, dispečerské řízení vlaku, informace o zpoždění a poloze vlaku
 • Nesmíme zapomenout na nákladní dopravu, kde námi provozované aplikace zajišťují dispečerské řízení nákladních vlaků a s tím spojené aktivity
 • Mimo výše uvedené aplikace provozujeme i finanční systémy, CRM, elektronickou komunikaci v rámci skupiny Českých drah - jde cca o 12 tisíc uživatelů
 • Aplikace a systémy jsou provozované na Infrastruktuře umístěné v Datových centrech - jedná se o stovky serverů
 • Naši servisní technici se starají o koncové zařízení zaměstnanců skupiny Českých drah po celé republice (cca 14 tisíc zařízení)
 • Veškeré problémy související s uvedenými "službami" jsou směřovány na naše pracoviště podpory uživatelů a aplikací, kde zajišťujeme nepřetržitý provoz
  • na uvedených pracovištích odbavujeme cca 7 tisíc požadavků za měsíc
 • Nedílnou součástí odboru Provoz je podpora nových projektů, které mají za cíl realizovat nové funkcionality stávajících aplikací a vytvářet nové aplikace podle požadavků našich zákazníků.

Implementace

 • Ve spolupráci s Obchodem, Architekturou a ostatními odbory připravujeme strategii rozvoje našich produktů.
 • Spolupracujeme s Obchodem při přípravě nabídek - podle požadavků zákazníka a obchodních dohod zpracováváme technickou část nabídky a náklady na realizaci. Přitom využíváme dříve vypracované strategie.
 • Společně se zákazníkem sledujeme tredy v oblastech, ve kterých zákazníci podnikají (osobní přeprava, nákladní doprava a přeprava, údržba a provoz železniční dopravní cesty, ...) nebo jeho činnost podporují (účetnictví, kontroling, lidské zdroje, ...) a pomáháme mu hledat inovativní a pro něho vhodná řešení.
 • Naší projektoví manažeři řídí projekty, ve kterých realizujeme dodávky námi dodávaných informačních systémů.
 • V posledních letech jsme získali důvěru zákazníka a řídíme i projekty typu systémové integrace. Vytváříme menší část řešení, zajišťujeme však koordinaci několika dodavatelů tak, aby zákazník mohl používat komplexní službu, kterou by nemohl získat od žádného z koordinovaných dodavatelů.
 • Příkladem takové komplexní dodávky je program (= skupina čtrnácti projektů) MISOP (Modernizace Informačního Systému Osobní Přepravy), který budeme realizovat několika fázemi v průběhu následujících pěti let. Změnou projdou prakticky všechny informační systémy včetně e-shopu prodeje jízdenek, několika portálů (například portál Modré karty) a také systémů, které na pozadí řeší problematiku obsazenosti a rezervací míst v jednotlivých vozech nebo rozúčtování tržeb mezinárodních vlaků mezi několik železničních společností.
 • Dalšími zajímavými projekty je převedení dokumentace strojvedoucích do elektronické podoby. Řešení zpřístupňuje pracovníkům nejaktuálnější informace o stavu všech tratí, kterými bude projíždět, technickém stavu hnacího vozidla (lokomotivy) se záznamy o provedených opravách i údržbě a také zajišťuje seznámení s potřebnými platnými bezpečnostními předpisy. Naše řešení dodáváme do společnosti ČD (osobní přeprava) i ČD Cargo (nákladní doprava).
 • V uplynulém roce jsme úspěšně realizovali rozsáhlý technický upgrade ERP systému SAP, který provozujeme pro několik zákazníků.
 • Řídíme také projekty, které mají za úkol zvýšit kvalitu námi poskytovaných služeb nebo optimalizovat provozní systémy.