Kariérní den ČVUT Dopravní faktulta

11.4.2023


Naše společnost se spolu s dceřinou společností ODP zúčastnila dalšího ročníku Kariérního dne Fakulty dopravní ČVUT.

Kariérní den umožňuje studentům jak v bakalářském, tak magisterském studijním programu navázat úzkou spolupráci s firmami z oboru, získat tak potřebnou praxi a zadání témat diplomových prací. Společnosti pak mají možnost spolupracovat s vybranými studenty a do budoucna posílit svoje týmy o mladé absolventy dopravního inženýrství.

Kariérní den ČVUT Dopravní faktulta

Kariérní den se konal 28. března 2023 ve fakultních prostorách v Horské ulici. Spolu s naší společností byli na Kariérním dni zástupci dalších cca 30 společností

Vice zde >> Kariérní den Fakulty dopravní ČVUT v Praze – Nastartujte svoji kariéru během studia!