O společnosti ČD - Informační systémy, a.s.

Jsme klíčový dodavatel ICT systémů a služeb v oblasti dopravních služeb, zejména v železničním sektoru. Naše kompetence pokrývají systémy a aplikace pro odbavení cestujících jak v železniční, tak i autobusové dopravě. Aktivně participujeme na integraci dopravních řešení, clearingových a zúčtovacích systémů, vč. systémů obchodně provozních pro jednotlivé dopravce (tzv. Integrovaných dopravní systémů). A to nejen pro cestující, ale i zákazníky v nákladní dopravě. Naší ambicí je tak neustále zvyšovat komfort zákazníků a šetřit čas, energii i emise.

Naší misí je dosažení plně bezpapírového systému odbavení a optimalizace mobility obyvatel.

Dlouhodobě se zaměřujeme na udržení si role preferovaného dodavatele ICT služeb pro zákazníky hromadné dopravy a přepravy. Z pohledu zákazníka reflektujeme požadavky cestujících na rychlé a přesné informace, poskytující údaje o aktuálních změnách a ostatních detailech spojení, které aktivně podporujeme prostřednictvím našich aplikací.

Čím se zabýváme?

Dodávky IT projektů

Realizace skupinových IT projektů dle schválené ICT strategie Skupiny ČD

Služby systémové integrace

Projektové řízení, architektura a IT konzultace

Informační systémy

Komplexně zajištujeme jejich vývoj, provoz a rozvoj

Provoz infrastruktury

V našich datových centrech Praha, Plzeň a Pardubice

Centrální HelpDesk 24/7

Centrální IT HelpDesk Skupiny ČD

Provoz aplikací

Zajištění uživatelské aplikační podpory

Servis koncových zařízení

Technologická zařízení, PC, tisková zařízení

Kybernetická bezpečnost

Informační, kybernetická bezpečnost a kontinuita poskytovaných ICT služeb

Vývoj

 • Umíme to nejen v JAVA, .NET, ORACLE a SAP.
 • Rozlouskneme problémy v databázích a v serverových, webových nebo mobilních aplikacích.
 • Umíme orchestrovat desítky systémů a technologií přes service bus.
 • V našich Big Data se můžete zanořit hodně hluboko, ale neztratíte se.
 • Řídíme dokumenty, i přesto, že je to často hodně složité.
 • Jsme tým, ale dáváme prostor individuálním ambicím.
 • Umíme analyzovat a modelovat nejsložitější podnikové procesy.
 • Co děláme, to nás baví.

Provoz

 • Provozujeme systémy a aplikace, které podporují osobní i nákladní dopravu ČD
 • Jedná se například o aplikace pro prodej jízdenek, rezervace místa ve vlaku, dispečerské řízení vlaku, informace o zpoždění a poloze vlaku, i aplikace zajišťující dispečerské řízení nákladních vlaků a s tím spojené aktivity
 • Provozujeme i finanční systémy, CRM, elektronickou komunikaci v rámci skupiny Českých drah - jde cca o 12 tisíc uživatelů
 • Aplikace a systémy jsou provozované na Infrastruktuře umístěné v Datových centrech - jedná se o stovky serverů
 • Naši servisní technici se starají o koncová zařízení zaměstnanců skupiny Českých drah po celé ČR
 • K našim službám zajišťujeme podporu uživatelů a aplikací v nepřetržitém provozu (cca 7 tisíc požadavků za měsíc)
 • Nedílnou součástí odboru Provoz je podpora nových projektů.

Implementace

 • Ve spolupráci s ostatními odbory připravujeme strategii rozvoje našich produktů.
 • Spolupracujeme s Obchodem při přípravě nabídek - zpracováváme technickou část nabídky a náklady na realizaci. Přitom využíváme dříve vypracované strategie.
 • Sledujeme trendy v oblastech, ve kterých zákazníci podnikají (osobní přeprava, nákladní doprava a přeprava, údržba a provoz železniční dopravní cesty, ...) nebo jeho činnost podporují (účetnictví, kontroling, lidské zdroje, ...) a pomáháme hledat inovativní a vhodná řešení.
 • Naší projektoví manažeři řídí projekty, ve kterých realizujeme dodávky námi dodávaných informačních systémů.
 • V posledních letech řídíme i projekty typu systémové integrace.
 • Řídíme také projekty, které mají za úkol zvýšit kvalitu námi poskytovaných služeb nebo optimalizovat provozní systémy.