O společnosti ČD - Informační systémy, a.s.

Jsme klíčový dodavatel ICT systémů a služeb v oblasti dopravních služeb, zejména v železničním sektoru. Naše kompetence pokrývají systémy a aplikace pro odbavení cestujících jak v železniční, tak i autobusové dopravě. Aktivně participujeme na integraci dopravních řešení, clearingových a zúčtovacích systémů, vč. systémů obchodně provozních pro jednotlivé dopravce (tzv. Integrovaných dopravní systémů). A to nejen pro cestující, ale i zákazníky v nákladní dopravě. Naší ambicí je tak neustále zvyšovat komfort zákazníků a šetřit čas, energii i emise.

Naší misí je dosažení plně bezpapírového systému odbavení a optimalizace mobility obyvatel.

Dlouhodobě se zaměřujeme na udržení si role preferovaného dodavatele ICT služeb pro zákazníky hromadné dopravy a přepravy. Z pohledu zákazníka reflektujeme požadavky cestujících na rychlé a přesné informace, poskytující údaje o aktuálních změnách a ostatních detailech spojení, které aktivně podporujeme prostřednictvím našich aplikací.

Skupina ČD-IS

Tramex Rail, s.r.o.
Smart Ticketing, s.r.o.

Čím se zabýváme?

Dodávky IT projektů

Realizace skupinových IT projektů dle schválené ICT strategie Skupiny ČD

Služby systémové integrace

Projektové řízení, architektura a IT konzultace

Informační systémy

Komplexně zajištujeme jejich vývoj, provoz a rozvoj

Provoz infrastruktury

V našich datových centrech Praha, Plzeň a Pardubice

Centrální HelpDesk 24/7

Centrální IT HelpDesk Skupiny ČD

Provoz aplikací

Zajištění uživatelské aplikační podpory

Servis koncových zařízení

Technologická zařízení, PC, tisková zařízení

Kybernetická bezpečnost

Informační, kybernetická bezpečnost a kontinuita poskytovaných ICT služeb

Vývoj

 • Umíme to nejen v JAVA, .NET, ORACLE a SAP.
 • Rozlouskneme problémy v databázích a v serverových, webových nebo mobilních aplikacích.
 • Umíme orchestrovat desítky systémů a technologií přes service bus.
 • V našich Big Data se můžete zanořit hodně hluboko, ale neztratíte se.
 • Řídíme dokumenty, i přesto, že je to často hodně složité.
 • Jsme tým, ale dáváme prostor individuálním ambicím.
 • Umíme analyzovat a modelovat nejsložitější podnikové procesy.
 • Co děláme, to nás baví.

Provoz

 • Provozujeme systémy a aplikace, které podporují osobní i nákladní dopravu ČD
 • Jedná se například o aplikace pro prodej jízdenek, rezervace místa ve vlaku, dispečerské řízení vlaku, informace o zpoždění a poloze vlaku, i aplikace zajišťující dispečerské řízení nákladních vlaků a s tím spojené aktivity
 • Provozujeme i finanční systémy, CRM, elektronickou komunikaci v rámci skupiny Českých drah - jde cca o 12 tisíc uživatelů
 • Aplikace a systémy jsou provozované na Infrastruktuře umístěné v Datových centrech - jedná se o stovky serverů
 • Naši servisní technici se starají o koncová zařízení zaměstnanců skupiny Českých drah po celé ČR
 • K našim službám zajišťujeme podporu uživatelů a aplikací v nepřetržitém provozu (cca 7 tisíc požadavků za měsíc)
 • Nedílnou součástí odboru Provoz je podpora nových projektů.

Implementace

 • Ve spolupráci s ostatními odbory připravujeme strategii rozvoje našich produktů.
 • Spolupracujeme s Obchodem při přípravě nabídek - zpracováváme technickou část nabídky a náklady na realizaci. Přitom využíváme dříve vypracované strategie.
 • Sledujeme trendy v oblastech, ve kterých zákazníci podnikají (osobní přeprava, nákladní doprava a přeprava, údržba a provoz železniční dopravní cesty, ...) nebo jeho činnost podporují (účetnictví, kontroling, lidské zdroje, ...) a pomáháme hledat inovativní a vhodná řešení.
 • Naší projektoví manažeři řídí projekty, ve kterých realizujeme dodávky námi dodávaných informačních systémů.
 • V posledních letech řídíme i projekty typu systémové integrace.
 • Řídíme také projekty, které mají za úkol zvýšit kvalitu námi poskytovaných služeb nebo optimalizovat provozní systémy.