GDPR (obecné nařízení) - uplatnění práv subjektem údajů

Informace o tom, jaká máte práva, naleznete na url:
www.privacy-regulation.eu/cs/
www.uoou.cz

Chcete-li uplatnit Vaše práva, napište žádost, kde uvedete, jaké právo uplatňujete a vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu, Obec, PSČ a datum narození. V žádosti nezapomeňte uvést Váš komunikační email!

Aby bylo zajištěno, že Vaše práva nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku vašich osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele. Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti některým z následujících způsobů:


Vámi napsanou žádost vytiskněte a váš podpis na ní nechte ověřit na Czech Pointu, nebo na matrice, nebo u notáře. Vytištěnou a ověřenou žádost s ověřeným podpisem zašlete na naši korespondenční adresu.

nebo

Vámi napsanou žádost uložte ve formátu PDF a pošlete nám ji z vaší osobní datové schránky.

O vyřizování vás budeme průběžně informovat na Vámi uvedený komunikační email. Jste-li přímo zaměstnancem patřícím do skupiny CD, můžete pro vytvoření žádosti použít intranetovou adresu: http://patriot.cdis.cz

Pověřence k ochraně osobních údajů v ČD-IS můžete operativně kontaktovat elektronicky na adrese dpo@cdis.cz, případně písemně na adrese:
ČD - Informační systémy a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - Kalrín

HelpDesk:

+420 972 211 999
helpdesk@cdis.cz