Dohledový ISO audit 2018 na integrovaný systém řízení kvality ČD-IS

16.6.2018


certifikaty

 

V posledním týdnu měsíce května a prvním týdnu června jsme obhájili certifikáty kvality u norem:

  • řízení kvality dle ČSN ISO 9001,
  • environmentální management (EMS) ČSN ISO 14001,
  • management pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci OHSAS 18001
  • bezpečnost informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 
  • management IT služeb (SMS) ČSN ISO/IEC 20000-1
  • management hospodaření s energií ČSN  ISO 50001

Náš systém kvality je již dlouhodobě propracováván. Je integrovaný, tj. propojuje prvky norem podle potřeb jednotlivých procesů. Primárně je orientován na činnosti, které zajišťujeme při realizaci služeb pro své zákazníky:

  • Poskytování komplexních informatických služeb
  • Provozování, údržba a servis zařízení IT
  • Provozování informačních systémů
  • Zpracování a uchovávání informací a zajištění ochrany dat.

Systém řízení kvality je aplikován na celou společnost ČD-IS a na informační aktiva ČD-IS v serverových farmách a dalších významných pracovištích ČD-IS. K zajištění našich služeb máme zabezpečeny technické, logistické i personální zdroje, potřebné nástroje, jsou nastaveny potřebné role, zaveden systém cílů zlepšování  a je řízen systém dodavatelů a partnerů. V posledním období 2017/2018 jsme se soustředili i na zpřesnění a  prohloubení spolupráce s dceřinnými společnostmi ČD-IS. Systém řízení kvality v ČD-IS je v souladu s cíli pro zajištění spokojenosti odběratelů našich služeb. Kvalitu průběžně prověřujeme na všech pracovištích ČD-IS systémem manažerských kontrol a interních auditů. K prověřování bezpečnosti a ochrany informací využíváme i externí partnery.

Děkujeme všem pracovníkům ČD-IS za dobrou práci a nasazení.