In Karta si s Lítačkou rozumí!

28.1.2019


Prostřednictvím dceřiné společností ODP-software vyvinula a dodala společnost ČD-IS funkční systém odbavení na přenosných osobních pokladnách ČD a zajistila bezpečnost celého systému dodávkou kryptografických karet (tzv. SAM modulů). Prostřednictvím dceřiné společnosti Chaps potom dodala mobilní aplikaci PID Lítačka, která cestujícímu umožňuje nákup jednorázových časových jízdenek a zprostředkovává informace o jízdních řádech a mimořádnostech v hromadné dopravě.

Nové technické řešení umožňuje integraci různých typů karet; zakoupený kupón na PID se nově nenahrává do datového prostoru na kartě, ale dochází pouze k zápisu do centrální databáze. Karta tak funguje „pouze“ jako identifikátor, na základě kterého je v interní databázi odbavovacího zařízení vyhledán kupón cestujícího a jeho osobní údaje. Z karty je při odbavení přečteno pouze identifikační číslo, obsah karty se pro odbavení v PID již nepoužívá.

Do systému MOS jsou vedle In Karty zapojeny také pražská Lítačka a platební karty VISA a Master Card. Došlo tak k provázání odbavovacích systémů; cestující s In Kartou ČD získávají možnost zakoupit si ke své kartě i jízdenku v rámci PID. Držitelé In Karet tak mohou cestovat vlakem ČD i dopravními prostředky zapojenými do PID s jedinou, univerzální kartou – In Kartou ČD.

V odbavovacím systému ČD byly provedeny úpravy na přenosných osobních pokladnách; nově jsou pokladny schopny odbavit i bankovní karty VISA a Master Card, provádět takzvanou tokenizaci všech zapojených karet a pravidelně stahovat informace o účtech a prodejích z centrální databáze MOS.

V rámci řešení vznikl také nový webový portál  www.pid.litacka.cz, kde je možné zakoupit jízdné v rámci PID. Pro nákup kuponu je nutná registrace uživatele. Uživatel si sám určí, jaký typ karty chce primárně používat. V případě, že zvolí In Kartu, bude se při kontrole v MHD v Praze nebo při nástupu do příměstského autobusu PID prokazovat In Kartou bez nutnosti vlastnit Lítačku. Dalšími výhodami nového systému je upozornění na ukončení platnosti kuponu nebo zaregistrované karty SMS zprávou či emailem. Odpadá také nutnost chodit po zakoupení nového kuponu k validátoru; cestující může s novým kuponem zamířit přímo do dopravního prostředku.