Informace pro zákazníky a dodavatele firem skupiny ČD-IS, a.s.

23.3.2020


Vážení obchodní zákazníci, partneři, přátelé,

již druhým týdnem čelí skupina ČD-IS, a.s. opatřením, která se zavádí v celé České republice v rámci opatření vlády ČR proti šíření viru COVID 19.

Skupina ČD-IS, a.s. plně respektuje legislativní opatření vlády ČR, Ústředního a Krajského krizového štábu včetně Bezpečnostní rady státu. V rámci celé skupiny ČD-IS, a.s. jsou přijímána taková opatření, abychom maximálně chránili nejen naše pracovníky, ale také Vás, naše obchodní partnery. Všechna opatření, která jsme zavedli v rámci celé skupiny ČD-IS, a.s. jsou zaváděna s cílem i nadále poskytovat naše služby v maximální míře s minimálními dopady na naše obchodní partnery a tím eliminovat případné problémy či ztráty.

Od 16.března 2020 management skupiny ČD-IS, a.s. aktivoval plán BCP (Business Continuity Plan) a definoval krizový štáb BCP ČD-IS, který byl pověřen koordinací činností souvisejících s našimi interními procesy, zabezpečení ochranných pomůcek či řešení nestandardních stavů v rámci společnosti. Již od 16.3. jsme učinili taková organizační opatření, abychom maximálně eliminovali fyzický kontakt spolupracovníků. To znamená: v maximální míře jsme v zavedli HomeOffice, omezili fyzický kontakt jak se zákazníky, tak dodavateli a potřebnou osobní komunikaci jsme přenesli na elektronickou komunikaci. Interně jsme zprovoznili videokonferenční zařízení, díky kterému jsme schopni paralelně konat videokonference v potřebném rozsahu a četnosti tak, aby nebyly negativně dotčeny projekty, úkoly či služby, které poskytujeme našim zákazníkům. Veškeré činnosti není možné provádět vzdáleně, proto jsme naše pracovní týmy rozdělili do skupin, které se vzájemně na pracovištích nepotkávají a díky tomu eliminujeme případné nebezpečí.

Vzhledem k zavedení masivní elektronické komunikaci žádáme o součinnost a pochopení i Vás, naše obchodní partnery a prosíme Vás abyste při řešení požadavků či jakýchkoliv provozních záležitostí nás kontaktovali elektronicky. Všichni naši pracovníci se Vám budou věnovat stejně aktivně, jako při osobním kontaktu.

Jak už bylo řečeno dříve, všechna výše uvedená opatření jsou prováděna s cílem i nadále poskytovat naše služby ve vysoké kvalitě. Věříme, že nutné změny, které zavádíme s cílem překonání současné krizové epidemiologické situace v České republice, v budoucnu využijeme pro zlepšení a zkvalitnění našich služeb.

Děkujeme za pochopení.


Přejeme všem v této složité době mnoho zdraví, fyzických a psychických sil a věříme, že při vzájemné vstřícnosti a pochopení vše společně úspěšně zvládneme.