Inteligentní vozy

21.6.2017


Nákladní železniční vozy a v nich přepravované zboží jsou využívány převážně pro přepravu na dlouhé vzdálenosti a to i v rámci celého evropského kontinentu. Během přepravy a pohybu vozů není v reálném čase absolutně měřitelné, kde se vůz přesně v danou chvíli nachází a jakým způsobem s ním je, anebo bylo zacházeno. Během cesty může být vůz s i bez nákladu vystaven výkyvům teplot, nepřiměřeným vibracím či nejrůznějším nárazům, což jsou všechno faktory, které mohou poškodit jak samotný vůz, náklad resp. přepravované zboží.

Jednotka umístěna přímo na dvojkolí vozu s unikátním dobíjením interního zdroje Aktivní jednotka umístěna přímo na voze Pasivní jednotka pro podporu automatické evidence podvozku a vozu Pasivní jednotka pro podporu automatické evidence podvozku a vozu Pohled na vnitřní elektroniku jedné z testovaných aktivních jednotek

Tento stávající stav otvírá velký prostor moderním technologiím, které umožňují detailně sledovat co, jak a kdy se s vozem, případně s jeho nákladem, dělo a v některých případech těmto stavům účinně předcházet.

Technologie umístěná na voze detekuje určitý děj, neboli určitou změnu svého stavu, tuto informaci přenese do systému, kde je následně zobrazena a na tomto základě se s informací může dále pracovat.

Vybavovat železniční nákladní vozy není jednoduchou úlohou a to především s ohledem na prostředí, ve kterém se vozy pohybují. Nejzásadnějším faktory jsou vibrace a nárazy při odvěšování vozu, nárazy a vibrace při jízdě přes výhybky a do oblouku, výkyvy teplot, přetěžování vozu apod. Na všechny tyto faktory a potřeba brát velký zřetel.

Dalším zásadním faktorem, který definuje zcela zásadní požadavky na technologii je nemožnost připojení na zdroj energie a technologie musí být zcela nezávislá a obsahovat vlastní zdroj energie, který zajistí chod až na dobu několika let. Dalšími zásadními požadavky jsou např. technologie přenosu dat, universální montáž technologických prvků na mnoho typů železniční vozů a v neposlední řadě také možnosti zobrazení získaných informací a dat a jejich zpracování a vyhodnocení.

Poskytnutá data jsou potřeba nejen pro provozně technických záležitosti, jako je predikce opotřebení vozu a dvojkolí, ale také zejména z logistických důvodů. Všechny potřeby vedou k optimalizaci nákladů na údržbu a k efektivnějšímu využití vozů což sebou nese nemalé finanční úspory.

Pro ověření splnění požadovaných vlastností technologie a ověření, zda jejich nasazení má i predikovaný bussinesový přínos, se provádí několika měsíční testování v reálném provozu. Během tohoto pilotního provozu dochází i k zátěžovým testům jako je např. nárazová zkouška, která ověřuje nejen to, zda jednotka či technologie neodpadla či se nezničila, ale i požadavek na detekci mimořádné události a to nepřiměřeného zacházení.

Jeden z řízených nárazů je možno shlédnout na videu.