Internetový portál Českých drah

1.3.2017


Jsme tradičním dodavatelem a provozovatelem internetového portálu Českých drah, nyní jsme s našimi pertnery dokončili jeho kompletní re-design. Grafická podoba je moderní, sjednocuje vzhled portálu s mobilní aplikací Českých drah "Můj vlak".

Internetový portál Českých drah

Portál pomocí reverzní proxy integruje webové stránky a řadu aplikací různých platforem (jako např. Java, C# a dalších) pod jednou společnou doménou www.cd.cz. Toto řešení nám umožnuje v maximální míře spolupracovat s různými dodavateli, využívat různé technologie bez omezení, a setkávat se s lidmi, kteří jsou specialisty v daných vývojových oblastech.

Snahou je poskytnout uživatelům maximální komfort při využívání všech dostupných on-line informací a služeb Českých drah. Proto portál působí jako jeden web, podporuje plně single-sign on a další moderní technologie a funkce, jako například sdílení vlastního uživatelského nastavení a preferencí s dalšími zařízeními (tablet, PC) a aplikacemi (webové stránky vs. nativní aplikace např. "Můj Vlak") a to pomocí funkce tak zvaných datových kontejnerů, což je sdílené úložiště pro registrované uživatele.

Provoz portálu je zajištěn v režimu vysoké dostupnosti, a optimalizován pro vysoké zátěže, které vznikají v době zvýšeného zájmu o dopravní informace například během sněhových kalamit.

O tom, že nový portál funguje dobře, svědčí jeho rostoucí obliba mezi uživateli i nárůst tržeb.