Podporujeme mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti

10.2.2022


ČD-IS je partnerem Národního finále šestého ročníku Kybersoutěže.

Podporujeme mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická soutěž je soutěží nejen středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. Soutěž je organizována pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice věkové kategorie 9 až 24 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.