Nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR

18.5.2017


Bezpečnost dat, a zejména osobních údajů, řadíme v naší společnosti mezi oblasti s nejvyšší prioritou. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, neboli GDPR) schváleným Evropským parlamentem dne 27. dubna 2016, které nabyde účinnosti 25. května 2018, jsme zahájili v květnu tohoto roku projekt na zabezpečení všech osobních údajů v naší společnosti.

Abychom vyhověli danému nařízení, provádíme detailní technickou a procesně právní analýzu nad všemi systémy, které obsahují osobní údaje zákazníků, zaměstnanců, i dalších obchodních partnerů.

Z této analýzy vznikají podrobné výstupy a doporučení, která následně implementujeme tak, abychom v květnu 2018 minimalizovali možnost úniku těchto dat a procesně pokryli všechny operace s osobními daty, včetně splnění požadavků GDPR. Jedná se především o anonymizaci, pseudonymizaci, šifrování apod.

Na základě těchto zkušeností máme zpracovanou vlastní metodiku postupů, vyhledávání osobních dat a z ní vycházející dokumentace dotčených systémů.

Cílem naší snahy je nejenom vyhovět všem legislativním požadavkům platným v zemích našeho působení, ale i stát se zkušeným partnerem v oblasti bezpečnosti dat a implementace všech potřebných opatření, pro naše zákazníky.