Přikládáme ruce k dílu aneb ČD-IS znamená i pomáhat

11.11.2020


V současné nelehké době se i my snažíme aktivně dopomoci ke zlepšení pandemické situace.

Řada našich zaměstnanců, zejména Helpdesku, se aktivně zapojila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví do projektu trasování nakažených osob. Stali se tak součástí rodiny lidí, kterým není lhostejné co se kolem děje a dokáží přiložit ruce k dílu. ČD-IS se tak připojila ke skupině dalších externích callcenter, která zvládají obvolat enormní počet vytipovaných kontaktů vygenerovaných zdravotnickými systémy.

V rámci této spolupráce volají po celé České republice těm, kteří byli označeni, že byli v kontaktu s nakaženou osobou. A nejen to. Posílají je do karantény, vystavují žádanky na testování, ale především jim dávají cenné informace, jak se v takové situaci chovat a jaká pravidla dodržovat.

Teamleaderka našeho týmu říká: „Práce na trasování je náročnější než běžný kontakt s našimi zákazníky. Vlastně skoro celý hovor vedeme jako monolog, kdyžto v naší práci na helpdesku jde zejména o dialog. První dny jsme byli všichni úplně umluvení. Také je tu více odpovědnosti, přeci jen jde o zdraví lidí. Ale jsem ráda, že si můžu vyzkoušet nové postupy a hlavně, je to pro dobrou věc. Všichni si přejeme, aby vše zase začalo normálně fungovat a žít.“

ČD-IS tak neznamená jen práce se zákazníky, implementace projektů, vývoj a provoz aplikací, ale také potřebu a ochotu pomáhat, když je potřeba.