Proběhl ISO recertifikační audit 2017

22.5.2017


V posledním týdnu měsíce května a prvním týdnu června jsme při recertifikaci obhájili certifikáty kvality u norem:

  • řízení kvality dle ČSN ISO 9001,
  • environmentální management (EMS) ISO 14001,
  • management pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci OHSAS 18001
  • bezpečnost informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 
  • management IT služeb (SMS) ČSN ISO/IEC 20000-1
  • management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001

Náš systém kvality je integrovaný, tj. propojuje různé prvky norem podle potřeb jednotlivých procesů. To nám také zjednodušuje dokumentaci i orientaci. Systém zahrnuje činnosti, které zajišťujeme při realizaci služeb pro své zákazníky:

  • Poskytování komplexních informatických služeb
  • Provozování, údržba a servis zařízení IT
  • Provozování informačních systémů
  • Zpracování a uchovávání informací

Systém řízení kvality je aplikován na celou společnost ČD-IS, na informační aktiva ČD-IS v serverových farmách a hlavním pracovišti v Křižíkově 86, Praha 8. Podpůrné služby, které jsou zabezpečovány od dalších společností ze Skupiny ČD (např. účetnictví, personalistika apod.), jsou řízeny na základě smluvního vztahu a podle procesů ČD-IS, za kvalitu služeb odpovídá pověřená osoba a ČD-IS ověřuje kvalitu zákaznickým auditem.