Podpořili jsme Youtuberský tábor

13.7.2017


V prvním týdnu letošních prázdnin jsme zajišťovali technickou podporu pro youtuberský tábor pořádaný organizací FISAIC a Odborovým sdružením železničářů v rekreační středisku Prudká - Doubravník. Vzhledem k tématickému zaměření tábora, jeho umístění a počtu dětí jsme s předstihem zajistili vyhovující internetové připojení. Dále pak vytvořili webové stránky, kam mohli vedoucí tábora nahrávat fotografie, videa i blogové příspěvky, a rodiče dětí tak mohli sledovat, jak se malým youtuberům daří. Neméně důležitou částí pak byla přítomnost našeho technika na místě po celou dobu konání tábora, zajištění náhradních PC pro děti, které neměly vlastní a pomoc při všech aktivitách s počítačem.

Youtuberský tábor

http://tabor.cdis.cz/